کارگاه آموزشی بازار تبریز

انجمن مردم نهاد کهنشهر تبریز به زودی کارگاه های آشنایی با بازار تاریخی تبریز را برای عموم و متخصصین برگزار نماید.   اهداف کارگاه: 1. آشنایی با تاریخ بازار 2. شناخت معماری بازار 3. شناخت مردم...

آشنایی با مبانی باستانشناسی

انجمن مردم نهاد کهنشهر تبریز در راستای توا نافزایی راهنمایان گردشگری، در نظر دارد دوره های یک روزه آشنایی با مبانی باستان شناسی را برگزار نماید.   زمان و مکان این کارگاه ها و نیز نحوه ثبت نام به...

باستانشناسی برای کودکان

انجمن مردم نهاد کهنشهر تبریز در راستای پیوند نسل های جدید با میراث فرهنگی کشورمان و پاسداشت آن، به زودی اقدام به برگزاری کلاس های آشنایی با باستاننسای برای سنینرده سنی کودکا نو نوجوانا خواهد...

شهر تبریز است و...

انجمن کهن شهر تبریز

  انجمن مردم نهاد کهنشهر تبریز، از بهار سال 1397 در راستای توسعه گردشگری و فرهنگی شهر تبریز و آذربایجان فعالیت های خود را آغاز نموده است. این انجمن بنیانی خواهد بود برای جوانان این شهر که دلسوز فرهنگ و گردشگری هستند. نظر به اینکه این انجمن زیر نظر وزارت ورزش و جوانان فعالیت میکند اگر شما بین 18 تا 28 سال سن و دغدغه فرهنگی دارید و دوست دارید برای شکوفایی فرهنگی تبریز و آذربایجان تلاشی نمایید میتوانید به عنوان عضو هیئت مجمع انجمن در کنار ما باشید